Sağlık Sigortalarında Risk Yönetimi
Sağlık Sigortalarında Risk Yönetimi

Risk değerlendirme yöntem, araç, gereç ve sonuçları, uygulamalı örnekler ile katılımcılarla paylaşılıp sağlık riskleri hakkında bilgi verilerek ve bu risklerin tespiti ve önlemi konusunda metodolojiler üzerinde çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.


Program kapsamında, risk olgusunun tanımlanması ve bu olgunun sağlık sigortaları içerisinde nasıl algılandığının aktarılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, risk değerlendirmesi ile ilgili temel unsurlar ve değerlendirme yöntemleri uygulamalı örnekler aracılığı ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

  • Riskin Tanımı
  • Sağlık Sigortalarında Risk
  • Sağlık Sigortalarında Risk Değerlendirme Unsurları ve Yöntemleri
  • Uygulama Örnekleri

Sağlık sigortası alanında çalışan ve şirkete gelen başvuruların değerlendirilmesi sürecinde görev alan, temel hastalık bilgisine sahip kişilerin katılımına uygundur.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!