Sigorta Poliçelerinde Bedeni Tazminat Talepleri İnceleme Süreçleri ve Muallak Ayrımında
Sigorta Poliçelerinde Bedeni Tazminat Talepleri İnceleme Süreçleri ve Muallak Ayrımında

818 sayılı Borçlar Kanunu 46.maddesine göre “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını isteyebilir”

Eğitim ile birlikte, Oluşabilecek riskler sonucunda kurumlara oluşabilecek yükü,  doğru muallak ayrımının öğrenilebilmesi hedeflenmektedir
 

 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Bedeni Tazminat Talepleri.
  • Tedavi Teminatı değerlendirilmesi
  • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
  • Vefat Teminatının değerlendirilmesi
  • Manevi Tazminat değerlendirilmesi
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Poliçeleri ) Bedeni Tazminat Talepleri
  • Tedavi Teminatı değerlendirilmesi,
  • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
  • Vefat Teminatının değerlendirilmesi
  • Manevi Tazminat Talepleri
 • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
  • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
  • Vefat Teminatının değerlendirilmesi
  • Manevi Tazminat Talepleri
    
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Bedeni Tazminat Talepleri
  • Tedavi Teminatı değerlendirilmesi
  • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
  • Vefat Teminatının değerlendirilmesi
  • Manevi Tazminat değerlendirilmesi
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Bedeni Tazminat Talepleri
  • Tedavi Teminatı değerlendirilmesi
  • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
  • Vefat Teminatının değerlendirilmesi
  • Manevi Tazminat Talepleri

Ferdi Kaza poliçesi Bedeni Tazminat Talepleri

 • Tedavi Teminatı değerlendirilmesi
 • Sürekli Sakatlık Teminatı değerlendirilmesi
 • Vefat Teminatının değerlendirilmesi

Yurtdışı ve yurtiçi Seyahat Sağlık Poliçelerindeki Bedeni Tazminat Talepleri

 • Amacı
 • Ana temel teminatlar ve teminat kapsamları
 • Değerlendirme süreçleri

Tehlikeli veya Kritik Hastalıklar Poliçeleri Bedeni Tazminat Talepleri

 • Amacı
 • Ana temel teminatlar ve teminat kapsamları
 • Değerlendirme süreçleri

Amaç,

 • Dava sürecinin kısaltılması
 • En doğru muallak anapara tutarının ayrılması
 • Ödenecek tazminat tutarların yanında doğan ek dava masraf maliyetlerin düşürülmesi
 • Hasar Prim oranlarının bir nebze de olsa iyileştirilmesi
 • Gelecek davaların önüne bir nebze de olsa geçilmesi

Sürecin başlatılması

 • Sulh sürecine alınacak olan dosyaların tespiti
 • Davacı yan tarafı ile Sulh sürecinin başlatılması
 • Aktüer ve Medikal görüşlerin alınması
 • Tazminat miktarının belirlenmesi

Sulh anlaşmasının sağlanması

 • Davacı yan ile İbra sürecinin başlatılması
 • Ödeme sonrası ilgili mahkemelere her iki tarafın feragat dilekçelerinin sunumu
 • Dava dosyanın sistem üzerinden kapatılması

Muallak Ayrımı

Elementer branş hasar departmanı bedeni tazminatlar çalışanları, konu ile ilgili Avukatlar, Sağ ve bedeni Tazminatlar konusuna ilgi duyan acentelerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!