SGS Sistemi
SGS Sistemi

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Müsteşarlığa iletmekle yükümlü oldukları mali tablolara ilişkin elektronik imza (mobil imza) süreçleri hakkında bilgi verilmesi ve alınan hataların analiz edilmesi

 
  • Elektronik imza
  • Paralel ve seri imza
  • Doğrulama
  • Sigorta kullanıcıları
  • Tablo imza kuralları
  • Dosya takibi
  • Alınan hatalar

 

Şirketlerin elektronik imza (mobil imza) sürecinin takibinden sorunlu çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!