Emeklilik Gelir Seçenekleri; Emeklilik Gelir Planı, Yıllık Gelir Sigortaları
Emeklilik Gelir Seçenekleri; Emeklilik Gelir Planı, Yıllık Gelir Sigortaları

Eğitim program ile Türkiye’de sigorta şirketleri tarafından halihazırda sunulan/sunulabilen özel emeklilik ürünlerine ilişkin genel bilgilerin aktarılmasıyla ve özellikle son dönemlerde mevzuatta meydana gelen değişiklikler kapsamında ürünlerin yapısı ve sigorta şirketleri üzerinde doğurduğu gereksinimlerin açıklanarak katılımcıların şirketlerinde ilgili ürünlerin ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanması hususunda doğru zamanda aksiyon alabilmesi hedeflenmektedir.

 • Türkiye’de emeklilik dönemine yönelik sunulan ürün türlerinin genel olarak tanıtılması,
 • Emeklilik gelir planları,
 • Gelir sigortaları.
 • Sosyal güvenlik sistemi ve bireyler açısından özel emeklilik dönemi ürünlerine neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,
 • Dünya genelinde sunulan bazı özel gelir sigortası ürünlerinin açıklanması
 • Ürünlerin özellikleri ve prim tutarlarına göre karşılaştırılması,
 • Ölümlülük tablosu ve teknik faiz oranının primler ve teminatlar üzerine etkilerinin açıklanması,
 • Ürünlere ilişkin aktüeryal risklerin belirtilmesi (tanımsal çerçevede) ve çözüm önerilerinin aktarılması,
  • Uzun yaşam riski,
  • Faiz oranı ve yeniden yatırım riski,
  • İştira riski.
 • Bireysel emeklilik sisteminin güncel durumuna ilişkin kısa bilgi verilmesi,
 • Gelir sigortalarına ilişkin mevzuatın aktarılması,
 • Son dönemlerde mevzuatta meydana gelen değişikliklerin sigorta şirketleri üzerinde doğurduğu gereksinimlerin açıklanması
 • Mevzuat açısından ürünlerde meydana gelmesi beklenen kısa dönemli gelişmelerin aktarılması.

Hayat  Emeklilik Şirketlerinin; Aktüerya, Teknik Operasyon, Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlama departmanları çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!