Satış Kanalı Personeline Yönelik Mülakat Yapma Teknikleri İle Seçme ve Yerleştirme Süreçleri
Satış Kanalı Personeline Yönelik Mülakat Yapma Teknikleri İle Seçme ve Yerleştirme Süreçleri

Eğitim ile birlikte katılımcıların,

 • Dağıtım kanal yapılanmasında, satış kanallarına yönelik işe alım süreçlerini değerlendirebilmesi
 • Kanal satış yöneticilerinin acente ve satış örgütlerinde çalışacak satıcı bireylerinin seçimlerinde etkin ve doğru karar verme yaklaşımları geliştirebilmesi
 • Sigorta satış örgütlerinde çalışacak satıcılara özel eleman bulma ve seçme süreçlerini değerlendirebilmesi
 • Acente, broker, banka, direkt satış ve diğer alternatif satış kanal yapıları için ideal profil analizleri yapabilme teknikleri edinmesi ve bu doğrultuda uygulayabilmesi hedeflenmektedir.
 
 • Satış Kanallarında Çalışacak Satış Bireyleri İçin İşe Alım Süreçleri
  • Satış Kanalı Esasında İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Satış Analında Çalışacak Satıcılar İçin İş Analiz ve Görev Tanım İçeriklerinin Yapılması,
  • Satış Kanalları İçin İşe Alım Planlama ve Araçlarının(Zaman-Yer- Kişi-Araçlar) Hazırlanması,
  • Kanal Yapılarında, Satış Gücü İçin Aranılan Yeterlilik ve Yetkinliklerin Belirlenmesi  (Acente, Banka, Broker Ve Direk Satış Örgütleri İçin Uygulamalı Olarak )
 • Satıcı Seçimlerinde, Acente Belirlemelerinde Ve Alternatif Kanallar İçin Başarılı Mülakat Yapma Becerileri ve Teknikleri
  • Başvuru Hedef Kitlesinin Tanımlanması
  • İdeal Acente ve Satıcı Profil Yapısını Oluşturma Teknikleri
  • Başvuru İlanlarının Hazırlanması ve Başvurular İçin Çekici Hale Getirilmesi
  • Aday Havuzunun Oluşturulması - İç Ve Dış Kaynakların Belirlenmesi
  • Aday Havuzunun Belirlenen Ölçütlerde Daraltılması ve Adaylara Ulaşma
  • Mülakatı Yapacak Kişilerin Önceden Belirlenmesi ve Hazırlıkların Yapılması
  • Soru Sorma ve Dinleme Aşamalarında Yapılan Hataların Gözden Geçirilmesi
  • Seçme Kararı Aşamalarının Belirlenmesi ve Karar Verme Aşamalarında Tutum ve Davranışlar
  • Acente, Satıcı ve Diğer Kanal Seçimlerinin Sonuçlandırılması
 
 • Dağıtım kanal yöneticileri
 • Satış ve pazarlama yöneticileri
 • Satış takım/ekip liderleri
 • İK seçme ve yerleştirme süreçleri sorumluları
 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!