Acentelere Yönelik Temel Sigortacılık / Online Canlı Eğitim
Acentelere Yönelik Temel Sigortacılık / Online Canlı Eğitim

Eğitim sonucunda, katılımcıların Faaliyet alanına ilişkin olarak sigorta sektörünün dinamiklerini hızlı ve etkin bir şekilde özümseyebilmesi amaçlanmaktadır.

 • SİGORTAYA GİRİŞ; RİSK ve SİGORTA
 • Risk, Riziko ve Tehlike
 • Riskin Kaynakları
 • Risklerin Sınıflandırılması
 • Risklerin Transferi ve Sigorta Sistemi
 • Sigortalanabilir Risk

 

 •   SİGORTANIN TEMEL KURALLARI VE TEMEL PRENSİPLERİ
 • Temel Kurallar
 • Büyük Sayılar Kuralı
 • Seçme Kuralı
 • Riskin Bölünmesi Kuralı
 • Oran (Proporsiyon Kuralı)
 • Temel Prensipler
  • Sigortalanabilir Menfaat
  • Azami İyi Niyet
  • Tazminat
  • Halefiyet
  • Hasara Katılım
  • Yakın Sebep
 • SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ
 • Temel Kavramlar
 • Sigorta İşletmesinin Amaçları ve Fonksiyonları
 • Dünya’da Sigortacılık
 • Türkiye’de Sigortacılık
 • Sigorta İşletmelerinin Kuruluşu ve Organizasyon yapıları
 • Sigorta Sektörünün Bireyleri
 • Arz Edenler
 • Talep Edenler
 • Destekleyenler
 • Servis Sunanlar
 • Denetleyenler
 • REASÜRANS
 • Reasürans ihtiyacı
 • Reasüransın İşlevleri
 • Reasürans Türleri
 • SİGORTA HUKUKU
  • Genel Hukuk Bilgileri
  • Sigorta Hukuku
   • Sigorta Sözleşmesi ve Sözleşmenin Tarafları
   • Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
   • Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri
   • Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
   • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve İlgili Mevzuat
 • SİGORTA TEKNİK BRANŞLARI

(Yangın, Oto Kaza, Oto Dışı Kaza, Sorumluluk, Mühendislik, Nakliyat Sigortaları)

 

 • Riskin Tanımı ve Sigortanın Konusu
 • Sigorta Teminatı ve Kapsamı
 • Genel Şartlar
 • Ek Teminatlar ( Klozlar)
 • İstisnalar

 

 • BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
 

Uzaktan eğitim yoluyla temel sigortacılık eğitimi almak üzere, acentelik faaliyetlerini yürüten profesyoneller.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!