İş Zekası ve Sayısal Çözümler
İş Zekası ve Sayısal Çözümler

SQL Server 2014 kullanılarak uçtan uca bir iş zekası çözümünün nasıl uygulanacağı ele alınacaktır. Veri Ambarı tasarımından ETL süreçlerine, çok boyutlu küplerin oluşturulmasından raporlama servisleri çözümlerine kadar bir çok konu örnek uygulamalar ve gerçek hayat örnekleri ile birlikte katılımcılara aktarılacaktır.

  • İş Zekası Tanımı ve Çözüm Sağladığı İş İhtiyaçları
  • Bir İş Zekası Sisteminin Temel Bileşenleri
  • Etkin Bir İş Zekası Sistemi Tasarımının Temel Adımları
  • Örnek İş Zekası Uygulamaları
  • İş Zekası Projelerinin Gerçekleştirilmesi
  • Yönetimsel ve Organizasyonel Etkiler
  • İş Zekası Yetkinlik Merkezi
  • Teknoloji ve Endüstri Yönelimleri
  • Örnek Uygulama
 

Üst ve orta düzey yöneticiler, Raporlama departmanları, IT departmanı, iç denetçiler, aktüerler, iç kontrol personeli, bağımsız denetçiler, yönetici ve aktüer adayları ve konu ile ilgili diğer profesyoneller.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!