Üçüncü Şahıs Sorumluluk Riskleri (Tesis/Operasyon/Ürün) ve Tehlike Değerlendirme (Giriş Seviyesi)
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Riskleri (Tesis/Operasyon/Ürün) ve Tehlike Değerlendirme (Giriş Seviyesi)

Türkiye'de gerek Sigortalılar gerekse de Sigorta Şirketi çalışanları, hem geçmişi daha eski hem de bilinirliği daha yüksek olduğundan Sigortalanabilir riskler kavramını Mal (1. Şahıs) Sigortalarına dair riskler çerçevesinde düşünme eğilimindedirler. 
Katılımcıların bu eğitim ile zihinlerinde 3.Şahıslara verilebilecek zararlar hakkında aşinalık oluşturmak ve Sigorta'nın bu risklere dair sunduğu çözümlerle ilgili temel bilgilere sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır.

  • Sorumluluk'un kökeni (Borçlar Kanunu) 
  • Sözleşmesel vs Yasal Sorumluluk / Kusurlu vs Kusursuz Sorumluluk
  • Genel Sorumluluk'un türleri (Tesis/Operasyon/Ürün)
  • Risk vs Exposure ayrımları
  • Faaliyet konusuna göre (Tesis/Operasyon/Ürün) kırılımında risk ve exposure (tehlike) değerlendirme

Sorumluluk Sigortaları konusunda Underwriting yapmak üzere istihdam edilmiş yeni mezunlar ve en fazla 1-2 yıl deneyimli underwriterlar
Çalıştığı Departman itibariyle Sorumluluk Sigortalarına dair temel bilgilere sahip olmak isteyen (hasar/reasürans/aktüerya v.s.) çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!