Modern Finans Piyasalarında, Finansal Okuryazarlık
Modern Finans Piyasalarında, Finansal Okuryazarlık

Finansal Yönetim işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Finansın bütün konularını kapsar, bunların arasında:

 • Gerçek veya finansal varlıkların değerlemesi,
 • Türev enstrümanlar,
 • Risk ve beklenen getiri dengesi,
 • Finansman ve temettü politikaları vardır.

Göreviniz kapsamında finans çalışmalarını çok daha bilimsel tekniklerle gerçekleştirebileceksiniz. Sermaye yönetimi, portföy yönetimi gibi bir çok konuda teknik bilgiler aktarılarak eğitimde size, görev tanımınız kapsamında sahip olduğunuz yetki çerçevesinde daha doğru ekonomik kararlar almanızı, mevcut para ve malın daha profesyonel yönetilmesini, para ve mal temininin daha uygun şartlarda yapılmasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 • Finansal Sistemin Unsurları ve Piyasaların Mimarisi
 • Mali/Finansal Piyasaların Türleri
  • Birincil/İkincil/Üçüncül/Dördüncül Piyasalar
  • Organize/Tezgahüstü
  • Para/Sermaye
 • Para ve Sermaye Piyasalarında İşlem Yapanlar
 • Aracılar
  • Kollektif Yatırımcılar
  • Portföy Yönetim Şirketleri
  • Yatırım Ortaklıkları
  • Fonlar
 • Finansal Piyasa Araçları
  • Para Piyasası Araçları: Hazine Bonosu/Repo/Mevduat/Finansman Bonosu
  • Sermaye Piyasası Araçları: Bonolar/Tahviller/Eurobond/Hisse Senedi/Yatırım Fonları/Türev Ürünler:    Forward-Futures-Opsiyon,
 • Finansal Pazarların Ülkemizdeki Örnekleri
  • Para Piyasasında Organize / Tezgahüstü Pazarlar
  • Sermaye Piyasasında Organize / Tezgahüstü Pazarlar
 • Finans Piyasalarında Güncel Gelişmeler ve Yeni Ürünler
 • Finans Piyasalarında Altın Kurallar ve Dilemmalar

Şirketlerin Mali İşler/Strateji Geliştirme bölümlerinde çalışanlar, görev tanımı çerçevesinde finansal kararlar almak durumunda kalan çalışanlar ile yönetici pozisyonlarında görev almayı hedefleyen ya da şirketleri tarafından kendilerini geliştirmeleri istenen yönetici adayları ve geleceğe hazırlanan çalışanlar.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!