Kurum Kültürü Yaratma
Kurum Kültürü Yaratma

Kurum kültürünün oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

  • Kurum kültürü nedir
  • Kurum kültürü oluşturma teknikleri
  • Biz kavramının benimsetilmesi
  • Çalışanlara yönelik sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması

Konu ile ilgili profesyoneller.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!