Sağlık Sigortaları Satışına Yönelik Ürün ve Pazar Bilgisi ile Süreç Yönetimi
Sağlık Sigortaları Satışına Yönelik Ürün ve Pazar Bilgisi ile Süreç Yönetimi

 

Eğitim ile Birlikte;

 • Günümüzdeki en önemli değer olan sağlık hizmetleri tedariğinin hizmet boyutunda öneminin anlaşılması;
 • Klasik sağlık hizmetiyle, özel sağlık sigortaları arasındaki hizmet farklılıklarının neler olduğunun değerlendirilmesi;
 • Sağlık sigortasının kişiler taşıdığı hangi riskleri ortadan kaldıracağı ve bunun yaşam ve ekonomik boyutlarının neler olduğunun vurgulanması;
 • Sağlık sigorta ürünlerinin satış boyutunda ele alınması ve müşteri odaklı yeni satış yaklaşımlarının neler olacağının anlaşılması;
 • Sağlık sigortası ürün yapılarına esas potansiyel müşteri yaratma uygulamalarının kazandırılması;
 • Sağlık sigortası müşterisi kimdir? Nasıl tanımlanmalıdır? Hangi Standartlarda satın alma yaklaşımları gösterdiklerinin belirlenmesi;
 • Hizmetin bir bütün olarak sunulması ve hizmet kalitesiyle satın alma isteğini örtüştürülmesinin değerlendirilmesi;
 • Sağlık sigorta satışında belirgin ihtiyacı keşfetmek, buna bağlı olarak, müşterinin satın alma anını gözlemleyip ve nasıl harekete geçildiğinin aktarılması hedeflenmektedir.

 

 • Sağlık Hizmet Anlayışı ve Kullanıcı Algıları
 • Sağlık Hizmeti Nedir? Toplum İçin Yaşam Ve Ekonomik Önemi
 • Türkiye de Sağlık Sistemi Ve Hizmet Kuruluşları
 • Sağlık İle İlgili Sayısal Değerler Ve Değerlendirmeler
 • Özel Sağlık Sigortalarının Sağlık Sistemi İçindeki Yeri Ve Önemi
 • Sağlık Sigortası Ürün Özellikleri ve Satışta Sigortalı İçin Faydaları
 • Ürün ve Teminat Kapsamları
 • Teminat Belirleme Ölçütleri
 • Sigorta Sözleşmesi Tarafları
 • Sigortaya Değer Katan Kavramlar
 • Sigortadan Yararlanma sıklığı ve Kazanımları
 • Sağlık Sigorta Satışı İçin Pazar Dinamikleri
 • Pazardaki Şirketler ve Rollerinin Anlaşılması?
 • Müşteri Potansiyelinin Uygulamaları (Yeni ve Mevcut Müşteri Uygulamaları)
 • Ürün- Fiyat İlişkisi
 • Sağlık Sigortaları İçin Etkin Satış Yaklaşımları
 • Etkili Sunum İçin Ön Hazırlık
 • Neden Sağlık Sigortası İhtiyacı Doğar?
 • İhtiyacı Ortaya Çıkaran Etkin Soru Sorma Becerileri
 • Sağlık Sigortası İhtiyacına yönelik Özelleştirilmiş Soru Tipleri
 • İlgi ve Arzu Yaratma
 • İtirazlar için Akılda Tutulması Gereken Kurallar
 • İkna Etme Ve Kabullendirme Süreçleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Sağlık Sigorta Satışında Verimliliği Etkileyen Faktörler
 • Sağlık Sigortalarında Satış Sonrası Hizmet Ve Müşteri Memnuniyeti
 • Operasyon Ve Teknik Departmanların Satış Sürecine Etkileri
 • Anlaşmalı Kurumların ve Destek Hizmetlerin Satış Sürecindeki Önemi
 • Satış Sonlandırmada Öne Çıkan Yaklaşımlar
 • Niçin satın alınmalı? Öneri ve fiyatlandırma yaklaşımları
 • İyi bir sağlık sigortası için müşteriye “evet” cevabını verdirebilme.
 • Satış Kapamada Kullanılan Etkin İfadeler ve Uyarılar!
 • Satışa Dönük Rol Oynamalı Uygulamalar

Pazarlama Birimleri, Konu İle İlgili İç Eğitmen Adayları, Sağlık Sigortası Direkt Satış Ekipleri, Acente Yöneticileri, Acente Temsilcileri ve Sağlık Satış Destek Çalışanları, Call Center Ekip ÜyeleriPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!