Hayat Sigortaları Mevzuatı
Hayat Sigortaları Mevzuatı

Eğitim; katılımcılar için hayat sigortalarının ekonomik, sosyal, bireysel ve kurumsal açıdan hayatımızdaki yerini mevzuat ve örnek olaylar üzerinden anlatmayı ve farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Katılımcılar hayat sigortası ile ilgili tekniği bilmenin yanında konuyu ferdi ve kurumlar düzeyinde öğrenme ve tartışma fırsatı bulabileceklerdir.

 

 

 

 

 • Sosyal Güvenlik Sistemi
 • Neden Hayat Sigortası?
 • Hayat Sigortasının Diğer Sigorta Branşlarından Farkı Nedir?
 • Hayat Sigortaları Temel Esasları(Hayat Sigortasının Kavramsal Çerçevesi)
 • Hayat Sigortasının İşlevleri
 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Hayat Sigortalarının Özellikleri
 • Hayat Sigortalarının Fonksiyonları
 • Koruma
 • Tasarruf
 • Hayat Sigortalarını Etkileyen Faktörler
 • Enflasyon
 • Gelir Düzeyi
 • Vergilendirme
 • Ürün Geliştirme
 • Sosyal Çevre
 • Hayat Sigortasında Reasürans
 • Risk ve Belirsizlikler
 • İnsan Canını Hedef Alan Riskler
 • Sigortanın Temel Prensipleri
 • Hayat Sigortası Kavramları
 • Hayat Sigortası Türleri
 • Risk Ağırlıklı
 • Birikim Ağırlıklı
 • Süreli Hayat Sigortası
 • Yaşam Boyu
 • Süre/Ölüme Bağlı
 • Yıllık Gelir

 

 •  Bireyin Finansal Yaşam Evreleri içinde Hayat Sigortası Uygulamaları
 •  Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 •  Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 •  Hayat Sigortası Sözleşmesi
 • Sözleşmenin Kurulması
 • Bilgilendirme Formu
 • Taraflar
 • Sigortalının ve Sigortacının Hakları

 

 • Sigorta Tahkim Komisyonunda Görülmüş Hayat Sigortası ile İlgili Örnek Vakalar
 • Bireysel Emeklilik Planları ile Hayat Sigortasının karşılaştırılması
 • Vergi Uygulamaları
 • Veraset ve Hayat Sigortası

Teknik, pazarlama ve satış departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!