Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Oto Branşı)
Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Oto Branşı)

Sigorta sektöründe oto hasar uygulamalarında ve olayların suistimalle mücadelesinde, araştırma yapabilmek her geçen gün daha önemli bir hale gelmektedir. Hasar araştırması,dış kaynaklı hasar araştırmacılarının yanı sıra sigorta şirketleri bünyesindeki iş tanımı gereği konusunda kişilerce de yaptırılmaktadır. Ancak gerek bu hasar araştırmacılığı yapan kişi veya departmanlar, gerekse şirketlerce geliştirilen uygulamalara hukuken daha detaylı olarak bakılması, hasar süreçleri, buna bağlı hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyeti ve bu süreçlerle ilişkisinin ortaya konulması suretiyle bilgilendirme yapılıp, bu eğitim sonrasında farklı bir gözle faaliyet, süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile katılımcının mesleki yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 • Dünyada Suistimalle Mücadele
 • Türkiye’de Suistimal ile Mücadele -SİSEB
 • Efektif Fraud Yönetimi 
 • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
  • Analitik model,
  • İş kuralları,
 • Yanlış Sigorta Uygulamaları
 • SİSBİS ve Önemi
 • Organize Suistimal Vakalar
 • Giriş
 • Suistimal nedir?
 • Suistimalcinin özellikleri
 • Suistimal üçgeni
 • Suistimal neden böyle yaygın?
 • Sigorta suistimali nedir?
 • Sigorta suistimalinin boyutu ve büyük resim
 • Suistimallerin sınıflandırılması (kaynak, zaman, fail)
 • Sahte hasarla neden mücadele ediyoruz?
 • Oto hasarlarında suistimal çeşitleri
 • Mücadele yöntemleri
 • Mücadele araçları
 • Suistimal göstergeleri (red flags)
 • Tamir servislerindeki suistimaller
 • Cam suistimalleri
 • Sigortada Hasar Araştırmacısı, Yetki ve Sorumluluklarının Hukuki Çerçevesi
 • Hasar Araştırmacısı - Sigorta Eksperi ilişkisi
 • Hasar Araştırmasından Beklenmesi Gerekenler
 • Bir Sigorta Hasarının Araştırılması
 • Sigorta Ölüm Hasarlarının Araştırılması
 • Sigorta Hasarlarında Hukuki İspat Sorunları, (Yargı kararları ışığında )
 • Sektörünün Suiistimalle Mücadelesinde Yeri
 • Suistimal (fraud) Çerçevesinde Tahkikatin Amacı
 • Sigorta suistimalinin oluşum aşamaları,
 • Tahkikatin önemi ve zorluğu
 • Mücadelede Avrupa yaklaşımı,
 • Mücadelede Türkiye yaklaşımı,
 • Sık karşılaşılan suistimal türleri ve tahkikati
 • Eksper ve ofislerince dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tahkikat Dosyaları 
 • Örnek Olaylar

Oto sigortalarında hasar araştırma sürecinde görevler alıp sigorta şirketleri bünyesinde çalışan; hasar araştırmacıları, hasar departmanı yönetici ve çalışanları, hukuk müşavirleri, avukatlar, risk yöneticileri, denetci ve uyum görevlileri.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!