Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Sağlık Branşı)
Suistimalle Mücadele Eğitim Programı (Sağlık Branşı)

Sağlık Sigortalarında provizyon, tazminat ve underwriting departmanlarında rol alan bütün personelin sigorta suistimali, suistimalle mücadele ve önleme konularındaki farkındalığının artırılması,konunun  hukuki yönünün incelenmesi, suistimal kaynaklı kayıpların minimalize edilmesinin sağlanması ve eğitim sonrasında süreç ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile katılımcının mesleki yetkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

 

Suistimal Nedir? Suistimalle Mücadele

 • Suistimal Nedir?
 • Türkiye'de Suistimalle Mücadele
 • Dünyada Suistimalle Mücadele
 • Suistimal Tespitinde Teknoloji Kullanımı
 • Sağlık Suistimal Tespit Projesi
 • Organize Sağlık Suistimalleri Örnek Vakalar

Sağlık Suistimalleri Kontrol Yöntemleri ve Medikal Firmalar İle İlişkiler

 • Sağlık Sigortalarında Suistimaller
  • Dünyada Sağlık Sigortalarında Suistimaller
  • Ülkemizde Sağlık Sigortalarında Suistimaller
 • Sağlık Sigortalarında Suistimallerin Kontrol Edilebilirliği ve Kontrol Yöntemleri
 • Sağlık Sigortalarındaki Suistimallerin Yasal Süreçleri

Hukuki Yönü ve Uygulama Çerçevesi 

 • Kişisel Verilerin Korunması hakkında mevzuat ve araştırma
 • Sağlık Sigortalarında Hasar Araştırmacısı, Yetki ve Sorumlulukları Hukuki Çerçevesi
 • Hasar Araştırmacısı Tazminat Ödeme İlişkisi ve TTK’nın Konuya İlişkin Düzenlemeleri
 • Sağlık Sigortalarında Hasar Araştırmaları
 • Teminat Türlerine Göre Araştırma ve Yaptırımlar
 • Sağlık Sigortası Hasarlarında Hukuki İspat Sorunları ve Sigortacının Sorumlulukları

Sağlık Sigortalarında Suistimaller ve Örnek Vakalar 

 • Sigorta Suistimal Nedir?
  • TSB Gözüyle
  • Insurance Europe Gözüyle
 • Sigorta Suistimalinde Taraflar
 • Sigorta Şirketlerinin En çok Karşılaştığı Suistimal Yöntemleri
 • Sağlık Sigortacılığında Örnek Suistimal Vakaları

 

Sigorta Şirketlerinin provizyon, tazminat, underwriting ve anlaşmalı kurumlar departmanlarında  görevli, sorumlu ya da iş sürecine dahil tüm çalışanları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!