Çalışan Farkındalığını Artırma
Çalışan Farkındalığını Artırma

Eğitim ile birlikte, çalışanın bireysel etkinliğini artırmaya yönelik farkındalık sağlayarak, bunu davranışlara dönüştürme konusunda bilgilendirerek hem çalışana fayda sağlamayı hem  çalıştığı kurumun  etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

 • Kişisel Ekinlik -Kişisel Gelişim –Kişisel Farkındalık  
 • Kişisel İfademizi - Markamızı Oluşturma
  • Kişisel bakım ve imaj
  • Prensip ve davranışlar
  • Bilgi ve Yeteneklerimizi Sergileme
 • İletişim
  • Duygusal Zeka
  • Sözlü İletişim
   • Monolog - Dialog
   • Empatik Dinleme
   • Geri Bildirim verme
   • İleri Bildirim verme
  • Sözsüz İletişim
   • Beden dilinin önemi
 • Giyim
  • Giyim Kuralları
  • Ortama göre giyim türleri
 • İş Hayatında İlişkileri Yönetme
 • İlişkileri Güçlendirme ve  ast – üst – eşdeğer ilişkileri
 • Yönetim Kademeleri  inceliklerini fark etme, uyum
 • Kendi motivasyonumuzu sağlama

Konu ile ilgili tüm profesyonellerPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!