Müşteri Deneyimi Yönetimi: Deneyimin Gizemi ve Ekonomisi
Müşteri Deneyimi Yönetimi: Deneyimin Gizemi ve Ekonomisi

Gelişen teknolojiler, artan iletişim kanalları, yoğunlaşan bilgi akışı ve zorlaşan rekabet koşulları müşteri deneyiminin önemini arttırırken, deneyim yönetimini de zorlaştırıyor. Kurumlar, başarılı olabilmek için deneyim-memnuniyet-sadakat arasındaki gizemli ilişkiyi iyi yönetmeliler. Müşteri Deneyimi Yönetimi eğitimi;

  • Değişen dünyada müşterilerin davranışlarını ve beklentilerini,
  • Kurumların daha iyi müşteri deneyimi sunmak için yapmaları gerekenleri,
  • Daha iyi müşteri deneyiminin sonuçlarını ve ekonomik getirisini

Örnekler ve veriye dayalı analizlerle ortaya koyarak katılımcıların kurumlarına sağladığı katma değeri artırmaları amaçlanıyor.

 
  • Müşteri deneyimi nedir? Müşteri deneyimine etki eden unsurlar nelerdir? Sektör yöneticileri ve müşteriler aynı unsurlara mı önem veriyor?
  • Günümüz dünyasında daha etkileşimli ve dinamik olan müşteri yolculuğunun özellikleri neler? "Yeni müşteri" tipinin davranışları nasıl?
  • Kurumlar, müşterileri için daha iyi bir deneyim tasarlayabilmek ve sunabilmek için hangi adımları atmalılar? Müşteri deneyiminde en başarılı sektörler hangileri ve bu sektörlerdeki yaklaşımlardan çıkarılacak dersler var mı?
  • Daha iyi müşteri deneyimi sunmak, kurumlara nasıl faydalar ve ne kadar ekonomik getiri sağlar?
 

Pazarlama birimleri, Ürün/İş/Strateji/Süreç/ Kanal Geliştirme birimleri, İK/Organizasyon birimleri ve Satış ekiplerinde görev alan İş hayatına yeni başlamış az deneyimli çalışanlardan, Orta Düzey Yönetici pozisyonlarına kadar olan deneyim skalasındaki kişiler.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!