Sigorta Hukukunda Mesafeli Satış (Online Sigortacılık)
Sigorta Hukukunda Mesafeli Satış (Online Sigortacılık)

Eğitim; Sigorta Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinin mesafeli satışına İlişkin hukuki düzenlemelerine göz atmayı ve mesafeli satış yapacakların mevzuata hakim olmalarını hedeflemektedir.

 • Sözleşme
 • Nedir
 • Sözleşmenin Unsurları
 • Sözleşmenin Türleri 
 •  Sigorta Sözleşmeleri
 • Tanımı
 • Sigorta Mevzuatı
 • Mesafeli Satış
 • Tanımı
 • Türk Borçlar Hukuku’nda Mesafeli Satış
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Mesafeli Satış  
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Mesafeli Satış
  •  Kanunun Sigorta İlişkisine Uygulanması
  •  Mesafeli Satış
  •  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafesi Sözleşmeler
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nda Mesafeli Satış
 • Sigortacılık Mevzuatında Mesafeli Satış
  •  Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
  •  Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
  •  Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatında Mesafeli Satış
 

 

Teknik, Pazarlama ve Satış Departmanı çalışanlarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!