R ile Aktüeryal Risk Modelleme ve Data Analizi (İngilizce)
R ile Aktüeryal Risk Modelleme ve Data Analizi (İngilizce)
  • Regresyon ve genelleştirilmiş doğrusal modellerin (GLM) arka planı
  • Cezalandırılmış regresyon ve olasılık
  • Regresyon ve karar şemalarının sınıflandırılması
  • Veri kümelemesi
  • Temel Bileşenler Analizi (PCA)

İngilizceyi profesyonel düzeyde kullanabilen aktüerler ve aktüer adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!