İleri Düzey Kaza ve Sorumluluk Sigortaları Branş Programı
İleri Düzey Kaza ve Sorumluluk Sigortaları Branş Programı

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam beş branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 • Genel Şart/Özel Şart Klozların Gözden Geçirilmesi ve Sektörel Uygulamalar-6 Saat
 • İlgili Sigortalara İlişkin Poliçe ve Hasar Süreçlerinin Yargıtay Emsal Kararları Çerçevesinde İncelenmesi-6 Saat
 • Bedeni Hasarlar, İstatistik ve Fiyatlandırma-8 saat
  • İstatistik Çeşitleri ve İstatistiğin Unsurları
   • Hasar/Prim oranları
   • Teknik kar zarar sonuçlarının yorumlanması
   • Değerlendirme yapılırken dikkat edilecek unsurlar
  • Fiyatlandırma
   • Fiyatlandırma çeşitleri
   • Fiyatlandırmayı etkileyen unsurlar
  • Sorumluluk Sigortalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminat Hesapları (DYTH)
   • Zarar & tazminat miktarı
   • Tazminat hesabında amaç
   • DYTH oluşması için gereken unsurlar
   • DYTH hak sahipleri
   • DYTH pay dağılımları
   • Tazminat hesaplarında aktüerlerce izlenen yollar
  • Bedeni Hasarlarda;
   • Sürekli sakatlık ve vefatlarda tazminat hesaplamaları
 • Sorumluluk Sigortalarının Genel Gelişimi ve Hukuki Perspektif
 • Trigger Problemi – “Acts Committed / Claims Made / Occurrence
 • Ürün Güvenliği Kavramı – Türkiye ve AB Hukuki Altyapı, Gerçekleşen ve Taslak Uyum Yasaları
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
  • Türkiye ve Dünya uygulaması
  • Teminat genişletmeleri: Genişletilmiş Ürün Sorumluluk ve Finansal Zararlar – Teminat Çerçevesi, İstisnalar
  • “Recall” Kavramı, “Recall Plan” Nedir? Ne Zaman Gereklidir?
  • Ürünün Geri Çekilmesi – Genel Çerçeve ve Dünya Uygulaması
  • “Malicious Product Tampering” ve “Product Extortion” Uygulamaları
  • Genişletilmiş Ürün Sorumluluk ile “Recall” Teminatının Karşılaştırılması ve Uygulama Alanları
  • Örnek Uygulamalar
 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
  • Kavramsal ve Hukuki Gelişim Süreçleri
  • Hukuki Çerçeve, AB Uyum Yasaları ve Türkiye’deki Gelişim
  • Kuvertür Esasları ve Genel Klozlar – Türkiye ve Dünya Uygulaması
  • Meslek Grupları Bazında İnceleme (Riskler, Risk Değerlendirme ve Hasar Kontrol Teknikleri )
 1. Ferdi Kaza Sigortaları’nın Türkiye’deki Gelişimi ve Sektör İstatistikleri
 2. Ferdi Kaza Sigortaları’nın Genel İlkeleri ve Diğer Sigorta Türlerinden Farklı Yönleri
 3. Ferdi Kaza Sigortaları’nın Kapsamı ve Teminat Türleri
 4. Genel / Özel Şartlar, Poliçe Türleri ve Uygulamadaki Örnekleri

 • Temel Sigortacılık Eğitim Programı Mezunları veya
 • Sigorta Sektöründe, en az 3 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!