İleri Düzey Kaza Sigortaları Branş Programı
İleri Düzey Kaza Sigortaları Branş Programı

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam altı branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


 1. Oto Kaza Sigortaları mevcut piyasa dinamikleri
 2. Oto Kaza Sigortalarında Risk Yönetimi Kavramları
 3. Risk / Fiyat Kontrol Mekanizmaları
 4. Risk / Fiyat Yönetim Değerlendirme Parametreleri
 5. Fiyat Yönetimi Uygulama örnekleri
 6. Mevcut Piyasa koşullarını değerlendirebilme / Benchmarking
 7. Fiyat optimizasyon uygulamaları
 1. Zarar & tazminat miktarı
  1. 1.Tazminat hesabında amaç
  2. 2.DYTH oluşması için gereken unsurlar
  3. 3.DYTH hak sahipleri,
  4. 4.DYTH pay dağılımları
  5. 5.Tazminat hesaplarında aktüerlerce izlenen yollar
 2. Bedeni Hasarlarda;
  1. 1. Sürekli sakatlık ve vefatlarda tazminat hesaplamaları
 1. Ağaçtan ormana (büyük resme bakmak)
 2. Hasarın ve hasarcının yeni tanımı
 3. Güçler ayrılığı
 4. Oryantasyon / Rotasyon
 5. Hasarın psikolojisi
 6. Sigorta hukukunun kaynakları
 7. Tazmin yöntemleri
 8. Yedek parça efsanesi
 9. Hasar tazmininde KDV uygulaması
 10. Trafik hasarlarında maddi tazminat hesaplama örnekleri
 1. Teklif ve Satış Aşamasında Ortaya Çıkan Hukuki Açıklar
 2. Hasar Sürecinde Ortaya Çıkan Hukuki Açıklar
 3. Hasar Servisi ile Hukuk Servisi Arasındaki İlişki
 4. Yargıya/Sigorta Tahkim Komisyonuna İntikal Eden Hasar Dosyalarında Mevcut Eksiklikler ve Savunmalarda Yapılan Hatalar
 5. Yargıda Ve S.T.K nezdinde   görülen davalar ve Kaza Sigortaları
 6. Yargı Kararları ve Yargıtay Uygulamaları 
 7. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar,
 8. Yargıdan ve Tahkim Dosyalarından Örnekler

1.Otomobil Tarihçesi ve Günümüz Otomobillerinin Özellikleri

2.Martoy, Tortoy ve Motoy Yönetmelikleri, Taşıt sınıf ve Çeşitleri

3.Temel Motor Bilgisi ve Otomobil Mekanik Sistemleri

4.Gövde Tarihçesi, Taşıt Gövde Sınıfları, Gövde Malzeme Bilgisi ve Gövde Onarım Ekipmanları

5.Hasar Çeşitleri ve Hasar Tespiti

6.Hasar durumlarına göre boya uygulamaları ve Tamir Boyama Teknikleri

7.Boya sonrası kalite kontrol, Boya hataları ve düzeltilmesi,

8.Mini Onarım Yöntemleri, Hafif Hasar Onarım Yöntemleri

9.Orta ve Ağır Hasar Onarım Yöntemleri

10.Komple Araç Boyama

11.Parça boyama (1m2 Yeni Parça Hasarsız)

12.Parça boyama (1m2 % 20 Hasarlı Parça)

13.Plastik Parça boyama (Hasarsız Tampon)

14.Plastik Parça boyama (%20 Hasarlı Tampon)

15.Orijinal parça, Orijinale Eşdeğer parça (2017/3 parça tanımı)

16.Otomobil Parçaları ve Parça alanları

17.Onarım ve parça örnek vakaları ile değerlendirme

18.Çalışma ortamı, İş Güvenliği ve Kalite Yönetimi ile sertifikasyonun önemi,

 

 

Eğitimlerin sonunda katılımcılardan bir proje konusu seçmesi istenerek, proje hazırlaması beklenir. Proje hazırlık süresince ilgili eğitmen katılımcıya danışmanlık yapar. Böylelikle katılımcı edindiği bilgileri vaka üzerinden pekiştirmiş olur.

Proje sunumu eğitmenler tarafından değerlendirildikten sonra katılımcı "Başarı Sertifikası" almaya hak kazanır.

 • TSEV "Temel Sigortacılık Eğitim Programı (Kaza Branşı)" Mezunları veya Kaza Sigortaları (ya da Benzer veya konuyu kapsayan branşta) alanında en az 3 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!