İleri Düzey Hayat ve BES Branş Programı
İleri Düzey Hayat ve BES Branş Programı

İleri Düzey Eğitim Programı, Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2009 yılından beri düzenlenmektedir. Her yıl sadece bir kez olmak üzere, toplam dört branşta açılan İSEP, sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programlarıdır. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile incelenmektedir. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


    

 • Türkiye Ekonomisi –Resmi Makroekonomik Hedefler (Yıllık Program ve Orta Vadeli Ekonomik Program)
 • Makroekonomik Göstergelere İlişkin Piyasa Beklentileri
 • Uluslararası Kuruluşların Dünya Ekonomisine İlişkin Makroekonomik Tahminleri
 • Dünya Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Enflasyon
  • Emtia Fiyatları
  • Piyasa Göstergeleri
  • PMI Verileri
 • Türkiye Ekonomisi – Son Göstergelerin Analizi
  • Büyüme
  • Sanayi Üretimi
  • Tüketici Güven Endeksleri
  • Beklenti Anketleri
  • Enflasyon ve Faizler
  • İşsizlik
  • Kamu Dengesi
  • Ödemeler Dengesi
  • Reel Döviz Kuru Endeksi ve Tahmini
 • Gündem;  (Örnek)
  • Emtia Fiyatları
  • Fed ve Piyasalar
  • TCMB para politikasında değişim
 • Solvency 2
 • Sayısal yöntemler ile fon performansı ölçülmesi
 • Portföy optimizasyonu
 • VBA’ya giriş
 • ORSA
 • Ürün Geliştirme      
  • Ürün sınıfları
  • Pazardaki ürünlerin analiz edilmesi,
  • Pazar taleplerinin mevcut ürünlere göre uyumu ve ihtiyacın belirlenmesi
  • Mevzuat ve ürün özel şartlarının yapılandırılması
  • Müşteri bilgilendirme süreci (formlar, bilgilendirme vb)
  • Dağıtım kanalı stratejileri bunların avantaj dezavantajları
 • Karlılık Analizi
  • Fiyatlama
  • Getiri ve enflasyon
  • Poliçe sahibi davranışları (durdurma, ayrılma, meriyete dönüş vb)
  • Hasar gerçekleşmeleri
  • Birim maliyet analizi
  • Karlılık
 • Risk Kabul 
  • Sağlık Risk Kabul
  • Finansal Risk Kabul
  • Mesleki Risk Kabul
 • Diğer Risk Kabul
 • Yüksek Teminatlarda Risk Kabul
 • Standart Dışı Risklerde Risk Kabul
 • Kim Yapar? Risk Kabulcü ( Underwriter) Görev Tanımı
 • Reasürörün Risk Kabul Politikası
 • Risk Kabul ve Tazminat Süreç Döngüsü
 • Vaka Analizi
 • Hayat Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Hayat sigortalarında tazminat süreci
  • Sigortalının ortadan kaybolması
  • İntihar istisnası
  • Sigortacı tarafından itiraz edilebilir tazminat talepleri
  • Eksik ve/veya yanlış beyan ve cayma
  • Hayat sigortalarında ödenecek tazminat tutarının belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat ödeme şeklinin belirlenmesi
  • Hayat sigortalarında tazminat talebinin ret edilmesi
 • Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde Karşılaşılan Sahtekârlık Örnekleri
 • Kaza Sigortalarında Tazminat Yönetimi
  • Kaza sonucu ölüm tazminatları
  • Kaza sonucu geçici veya sürekli sakatlık ya da iş göremezlik tazminatları
  • Kaza sonucu tedavi giderleri tazminatları
 • Ek teminatlardan Kaynaklanan Tazminatlar
  • Tehlikeli hastalıklar ek teminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
  • İstem dışı işsizlik  tazminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
 • Türkiye’de emeklilik dönemine yönelik sunulan ürün türlerinin genel olarak tanıtılması,
 • Emeklilik gelir planları,
 • Gelir sigortaları ve Ek teminatlar
 • Sosyal güvenlik sistemi ve bireyler açısından özel emeklilik dönemi ürünlerine neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,
 • Dünya genelinde sunulan bazı özel gelir sigortası ürünlerinin açıklanması
 • Long Term Care ürün alternatifleri
 • Ürünlerin özellikleri ve prim tutarlarına göre karşılaştırılması,
 • Ölümlülük tablosu ve teknik faiz oranının primler ve teminatlar üzerine etkilerinin açıklanması,
 • ALM (Asset Liability Management – Varlık Yönetimi) Modellemeleri
 • Ürünlere ilişkin aktüeryal risklerin belirtilmesi (tanımsal çerçevede) ve çözüm önerilerinin aktarılması,
 • Uzun yaşam riski,
 • Faiz oranı ve yeniden yatırım riski,
 • İştira riski.
 • Hayat İrat Sigortası ve Emeklilik İradı Geri Ödemeleri
 • Bireysel emeklilik sisteminin güncel durumuna ilişkin kısa bilgi verilmesi,
 • Gelir sigortalarına ilişkin mevzuatın aktarılması,
 • Son dönemlerde mevzuatta meydana gelen değişikliklerin sigorta şirketleri üzerinde doğurduğu gereksinimlerin açıklanması,

 • Temel Sigortacılık Eğitim Programı Mezunları,
 • Sigorta Sektöründe, en az 3 yıl deneyimli ve karar alma süreçlerinde yer alan çalışanlar,

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!