Dr. Ceyhun Eren

Dr. Ceyhun Eren

Dr. Ceyhun Eren

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Yapısal deprem mühendisliği, özellikle de binaların deprem sırasındaki davranışları ve karşı karşıya kalacakları olası hasar tahmin yöntemleri konusunda uzmanlaşmış bir inşaat mühendisidir. Allianz Türkiye’de Teknik Underwriting ve Riziko Kontrol Bölümü Grup Başkanıdır. Ayrıca İş Süreklilik Sorumlusu rolüyle şirketin kritik iş süreçlerinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik planların hazırlanması ve test edilmesi süreçlerini de yürütmektedir. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Risk Mühendisliği Komitesinin eski Başkanı olup TÜYAK üyesidir. Allianz’daki rolüne ek olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TSEV (Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı) başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında İş Süreklilik Yönetim Sistemi, Teknik Risklerin Yönetimi, Yangın ve Deprem Mühendisliği üzerine dersler vermektedir. Konferanslarda sıklıkla konuşmalar yapmakta yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli mühendislik ve bilim dergilerde makaleleri vardır.

 

'Dr. Ceyhun Eren' Yaklaşan Eğitimleri

Ağustos 2018
14 Ağustos 13:00
14 Ağustos 17:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların; geçmiş depremler sırasında en sık karşılaşılan yapısal kusurların neler olduğunu doğru bir şekilde sıralayabilmeleri, binaların deprem sırasında nasıl davranış gösterdiğini temel seviyede tanımlayabilmeleri, deprem PML’i doğru bir şekilde tanımlayarak hasar tahmin yöntemlerinin neler olduğunu bilip eski ve yeni hasar hesaplama yöntemlerini karşılaştırarak farklarını doğru bir şekilde ayırt edebilmeleri sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2018
03 Temmuz 10:00
03 Temmuz 16:50

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Katılımcıların eğitim sonunda; "paylaşılan yöntem ve örnekler yardımıyla herhangi bir faaliyet kolu için kritik iş süreçlerinin neler olduğunu tespit edebilmeleri; temel düzeyde - İş Süreklilik Planı - hazırlayabilmeleri; içinde gerekli bilgilerin yer aldığı örnek bir basın açıklaması yazabilmeleri, iş süreklilik planlarının test edilmesine yönelik anahtar başarı faktörlerini doğru bir şekilde tanımlayabilmeleri; iş süreklilik yönetim sisteminin şirket kültürüne dönüştürülebilmesi için neler yapılması gerektiğini ve sürecini takip edebilmesi" hususlarını öğreneceklerdir.

Detaylı Bilgi
10 Temmuz 10:00
10 Temmuz 16:00

İleri Düzey Yangın ve Mühendislik Proje Sunumu

Detaylı Bilgi

'Dr. Ceyhun Eren' Geçmiş Eğitimleri

Mart 2017
15 Mart 10:00
15 Mart 16:50

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi; Genel kriterler arasında yer alan elektrik kaynaklı yangın hasar örneklerinden yola çıkılarak temel elektrik bilgisi ve korunma önlemleri hakkında detaylı bilgi verilerek katılımcıların uygulamaya hazır olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2017
30 Mayıs 17:00
05 Haziran 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi

Detaylı Bilgi
Haziran 2017
09 Haziran 09:00
09 Haziran 17:00

Saha Eğitimi (İşletme ve İnşaat Dönemi)

Detaylı Bilgi
Mart 2018
27 Mart 10:00
27 Mart 16:50

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Sigortacılıkta Risk Yönetiminin önemi ve nasıl uygulandığına dair genel bilgi sahibi olduktan sonra günümüz Yangın Sigortacılığında Risk Kabul Kriterlerinin neler olduğunun ve bu kriterlerin uygulama esaslarının ana hatlarıyla öğrenilmesi; Genel kriterler arasında yer alan elektrik kaynaklı yangın hasar örneklerinden yola çıkılarak temel elektrik bilgisi ve korunma önlemleri hakkında detaylı bilgi verilerek katılımcıların uygulamaya hazır olması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
16 Nisan 17:00
26 Nisan 20:00

Eğitmen:
Dr. Ceyhun Eren

Yangın ve Mühendislik Sigortaları Risk Yönetimi

Detaylı Bilgi
Mayıs 2018
22 Mayıs 10:00
22 Mayıs 17:00

Saha Eğitimi (İşletme ve İnşaat Dönemi)

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!