Dr. Metin Sarıaslan

Dr. Metin Sarıaslan

 Dr. METİN SARIASLAN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Sarıaslan, aynı üniversitede Muhasebe Enstitüsü Muhasebe-Denetim Bilim Dalında yüksek lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalının Muhasebe Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.

Dr. Sarıaslan, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu'nda çalışmaktadır. Bu süre zarfında 12 ay geçici görevle bulunduğu İngiltere'de ve ABD'de sigorta muhasebesi alanında bazı araştırmalar yapmıştır.  

Sarıaslan'ın çok sayıda muhasebe, sigorta hukuku, mali analiz, denetim ve vergi konularında yayınlanmış eser ve makaleleri bulunmaktadır.

 

 

'Dr. Metin Sarıaslan' Yaklaşan Eğitimleri

Kasım 2017
23 Kasım 09:30 - 24 Kasım 17:30

TMS / TFRS

Detaylı Bilgi
25 Kasım 09:30 - 25 Kasım 17:30

Sermaye Yeterliliği

Detaylı Bilgi
Şubat 2018
22 Şubat 09:30 - 24 Şubat 17:00

Detaylı Bilgi
Nisan 2018
06 Nisan 09:30 - 14 Nisan 17:00

Detaylı Bilgi

'Dr. Metin Sarıaslan' Geçmiş Eğitimleri

Şubat 2017
16 Şubat 09:30 - 18 Şubat 16:59

5018 sayılı Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmıştır. İç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi
Mart 2017
09 Mart 09:30 - 11 Mart 17:00

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
07 Nisan 09:00 - 15 Nisan 17:00

Detaylı Bilgi
05 Nisan 15:30 - 14 Nisan 20:30

Muhasebe ve Finansal Raporlama, her yıl düzenlenen aktüerlik sınavlarına yönelik olarak açılan 2. seviye sınava hazırlık eğitimidir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!