Mühendislik Sigortalarında Hasar Uygulamaları
Mühendislik Sigortalarında Hasar Uygulamaları

Eğitim programı ile birlikte, Sigorta şirketleri ile sigorta aracılarında mühendislik sigortaları konularında çalışanların  (Teklif oluşturan, poliçe tanzim eden ve hasar dosyaları inceleyenler), Mühendislik sigortaları konularında gerek kamuda ve gerekse özel şirketlerde çalışmaları olan sigortalıların veya sigortalı adaylarının personelinin bilgi ve tecrübelerinin artırılması ile tüm aşamalarda uygulamada yaşanan hataları en aza indirmelerinin temin edilmesi amaçlanmaktadır.

 • İnşaat, Montaj, Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz sigortaları kapsamındaki hasarlar.
 • Ana teminat hasarları, sebepleri  ve talep edilecek belgeler
 • Ek teminat hasarları, sebepleri ve talep edilecek belgeler.  
 • Hasarlarda tazminat hesaplamaları prensipleri
 • Kısmi hasarlar
 • Tam ziya hasarlar
 • Poliçelerde yer alan özel şartlar, klozlar ve istisnaların hasar konularında değerlendirilmesi
 • Özel şartlara uygunluk
 • Klozların  içerikleri ile fiziki şartların uygunluğu.
 • İstisnalar da yer alan hükümler ile  meydana gelen olayın incelenmesi
 • Hasarlarda Muafiyet ve Koasürans uygulamaları
 • Ödenecek tazminatın hesaplanması
   

Mühendislik sigortaları alanında genel şart ve özel şart bilgisine sahip, tercihen 2 sene deneyimli,  teknik ve pazarlama birimleri çalışanları, sigorta aracıları çalışanları ve bu poliçeleri alan kurum ve kuruluşların ilgili personel katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!