İnşaat ve Montaj Sigortaları (Car ve Ear)
İnşaat ve Montaj Sigortaları (Car ve Ear)

Katılımcılara eğitimde İnşaat Montaj Sigortaları konularında teorik ve örneklerle pratik bilgileri kazandırarak, eğitimin sonunda bu branşta kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunması ve eğitimin, karşılaşılan örnek durumlarda kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır.

  • Teminatın Mantığı
  • Ek Teminatlar
  • Sigorta Süresi
  • Sigorta Bedeli
  • Klozlar
  • Ön Bilgi Formları
  • ALOP Uygulamaları
  • CECR Uygulamaları

Mühendislik sigortaları alanında genel şart ve özel şart bilgisine sahip, tercihen 2 sene deneyimli,  teknik ve pazarlama birimleri çalışanları, sigorta aracıları çalışanları ve bu poliçeleri alan kurum ve kuruluşların ilgili personeli katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!