Neden Hep Aynı Döngüyü Yaşıyorum? (ONLINE)
Neden Hep Aynı Döngüyü Yaşıyorum? (ONLINE)

Çoğumuz, yaşamımızın farklı dönemlerinde birtakım döngüler içerisinde buluruz kendimizi. Psikolojinin 3D’si; Duygu & Düşünce & Davranış üçlüsünün nasıl işlediğini tanımlayarak, döngülerimize kaynak teşkil eden davranış kalıplarımızın "Şema Terapi" ekolüne genel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 

  • Duygu & Düşünce & Davranış üçlüsünün çalışma şekli

  • Karar alma mekanizmalarımız

  • Temel inançlar ve Otomatik Düşünce

  • İhtiyaç kavramı tanımı ve karşılanamayan ihtiyaçlar

  • Çocukluk dönemindeki 4 temel ihtiyaç

  • Şemaların hayatımızdaki rolü

Tüm çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!