Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası (ONLINE)
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası (ONLINE)

Çevre Kirliliği ve sorumluluk kavramının AB normları ve Türk Hukuku çerçevesinde incelenerek hangi sorumlulukların sigortacıya transfer edilebilir olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

  • Hukuki Alt Yapı – “Kirleten Öder” Prensibi
  • Çevre Kirliliği ile ilgili Sorumluluk Sigortaları Teminat Kapsamları
  • Zorunlu ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları
  • Teminat Dışında Kalan Haller
 

 

Sigorta şirketlerinin pazarlama ve ilgili teknik departmanlarında uzman yardımcısı, uzman, yönetici pozisyonunda çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!