Insurtech ve Sigortacılıkta Yeni İş Modelleri (ONLINE)
Insurtech ve Sigortacılıkta Yeni İş Modelleri (ONLINE)

Katılımcıların;
Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, yeni teknolojilerin sigorta iş modeli üzerinde ortaya çıkarttığı imkan ve fırsatlar üzerinde fikir geliştirme becerilerini grup çalışması ile uygulama yoluyla kazandırmak amaçlanmaktadır.

  • Dünyayı Dönüştüren Teknolojiler
  • Yeni Dünyanın Yeni Paradigmaları: Yeni Teknolojilerle değişen «Risk» Olgusu
  • Global Fintech ve Insurtech Oluşumları, Yatırım Trendleri
  • Sigortacılıkta Teknoloji ve Trend İnovasyonu
  • Sigortacılık İş Modeli Kanvası Üzerinden Yeni İş Modelleri Geliştirme (Grup Çalışması)

Sigorta şirketleri çalışanları: orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!