İleri MS Excel Uygulamaları (ONLINE)
İleri MS Excel Uygulamaları (ONLINE)

Bu eğitim programı ile katılımcıların mevcut Excel kullanımını geliştirmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar Excelin gelişmiş fonksiyonlarını öğrenerek temel ve ileri düzeyde bu programı kullanabilecek, Excelde veri düzenlemesi ve çözümlemesi yapabilecek, verileri gruplandırabilecek; ihtiyaca özel tablo oluşturabilecek ve rapor hazırlayabilecektir. Excelin daha etkin kullanımı ile katılımcıların işleri kolaylaşacak ve fark yaratacaklardır. Böylece iş hayatında öne çıkmaları sağlanacaktır.

 • Temel Fonksiyonlar (Tekrar) Bilgilerine Ek Olarak;
  • Veri Bilgi Girme
  • Biçim Boyacısı
  • Seri Veri Girme
  • Özel Liste Oluşturmak
  • Hücreye Açıklama Ekleme
  • Excel’de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama (Köprü Özellikleri)
  • Grafik Serileri İle İşlemler Yapmak
  • Koşullu Biçimlendirme
  • Biçimlendirme
 • Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
 • Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
 • Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
 • Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
 • Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)
 • Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
 • Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek
  • Verileri Sıralamak (Sort)
  • Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
  • Sütunları Bölmek (Text To Columns)
  • Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
  • Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)
 • Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet Tablo Oluşturmak
  • Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)
  • Gruplama Düğmeleri Kullanmak
  • Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek
  • Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
  • Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
  • Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
  • Özet Grafik (Pivot Chart) Almak
  • Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)
 • Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak
  • Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak
  • Çoklu Çözücü İle En İyi Çözümü Bulmak (Solver - Çözücü)
  • Tanımlayıcı İstatistikler ile Veriyi Çözümlemek (Analysis Toolpak)
  • Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek
  • Senaryo Sonuçlarını Özetlemek
  • Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak
 • Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek
  • Excel içinde Stiller Oluşturmak
  • Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak
  • Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)
  • Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)
  • Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak
  • Çalışma Kitabının Yapısını Korumak
  • Formula Auditing İle Karışık Tablo Ve Formülleri Çözümlemek
  • Gözcü Eklemek
 • Form Kontrolleri ve Makrolar
  • Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
  • Form Kontrolleri Kullanmak
  • Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
  • Makro Seçeneklerini Kullanmak
  • Makrolarda Güvenlik
  • Makro Kaydetmek
  • Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak
 • Farklı Sektörlerden Örnek Dosyaların İncelenmesi
  • Farklı Sektörlerden Excel Dosyaları ve Uygulamaların incelenmesi
  • Excel’in Yapabilecekleri ve Katılımcının Excel Vizyonunu Genişletmek için Yerli Yabancı Örnek Dosyaların Kısa Kısa Gösterimi ve Yorumlanması

Katılımcılara, Türkçe- İngilizce Alfabetik Formül Listeleri,Günlük Kullanım İçin Popüler Formüller ve Türkçe Açıklamaları, Çok Yapılan Hatalar ve Notları, Genel Kısayollar Dosyalar Paylaşılacaktır.

 • Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes.
 • Katılımcıların Temel Bilgisayar ve Temel Excel kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!