Mühendislik Sigortalarında Kar Kaybı (ONLINE)
Mühendislik Sigortalarında Kar Kaybı (ONLINE)

Eğitim ile birlikte Mühendislik Sigortalarında Kar Kaybına bağlı uygulama çeşitleri, poliçe tanziminde gerekli olacak veriler ve bunların meydana gelecek hasarlarda nasıl kullanılacağının anlatılarak katılımcıların iş süreçlerinde daha etkin ve şirketi lehine sonuç alabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim ile birlikte Mühendislik Sigortaları kapsamında;

  • Fiziki zararları takiben oluşacak cirodaki azalma ve artan çalışma masraflarının Kar Kaybı sigorta poliçeleri vasıtası ile tazmin edilmesi hususu,
  • Türk Sigorta marketinde ve uluslararası sigorta uygulamalarında kar kaybı poliçelerinin temel prensipleri, teminat kapsamı, poliçelerde yer alan terimlerin açıklanması, ana teminatın yanı sıra ek teminatların ele alınması, tazminat limiti ve tazminat süresi kavramlarının açıklanması, 
  • Muafiyet uygulamaları,
  • Tazminat hesabı örneği ele alınacaktır.

Mühendislik Sigortaları hakkında temel bilgi sahibi olması şartıyla sigorta şirketlerinin teknik, hasar servisleri çalışanları, brokerlerde ve acentelerde kıdemli MT’ler, eksperler ile söz konusu teminatları alan kuruluşların temsilcileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!