Acente İşletmeciliği (ONLINE)
Acente İşletmeciliği (ONLINE)

Hızla değişen iş ve piyasa koşullarında bir yandan mevcut durumda en iyi sonucu almaya çalışmak için uyum sağlayabilmek, diğer yandan da geleceğe hazırlanmak zorundayız. Sağlıklı bir işletme olmak ve sürdürülebilir işler yapabilmek için değişim ve gelişim yolculuğu kaçınılmazdır.
İçinde bulunduğumuz koşullarda günlük operasyonlara harcadığımız zaman ve enerji giderek artıyorken Acente olarak bizler niçin, nasıl ve ne yapıyoruz? Neler yapmalıyız? Bu eğitim ile işletmenizdeki tüm fonksiyonları dengeli bir şekilde yapacak hale geleceksiniz.

1.Teknik Faaliyetler
2.Ticari Faaliyetler
3. Mali Faaliyetler
4. Muhasebeye İlişkin Faaliyetler
5. Güvenlik Faaliyetleri
6. Yönetim Faaliyetleri

Acente çalışanları ve acente işletmecileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!