İletişim Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi (ONLINE)
İletişim Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi (ONLINE)

Eğitim ile katılımcıların günümüzdeki bir iletişim merkezinin kuruluşunu, işleyişini ve klasik çağrı merkezinden farklı olan yönlerini anlaması hedeflenmektedir. 

Dijitalleşen iş dünyasında İletişim Merkezlerinin de bu değişimin bir parçası olarak sadece inbound-outbound telefon yönetimi ile sınırlı olmadan müşterilerin Sigorta Şirketlerine tüm kanallardan ulaşmasının gerekliliğini göz önüne alarak etkin işleyen bir iletişim merkezinin kurulmasının adımları ve karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerileri hakkında  gerçek tecrübeye dayalı bilgiler aktarılacaktır.

Sigorta şirketlerinde başta müşteri ile diyalogda olan departman yöneticileri olmak üzere, yönetici pozisyonunda çalışan veya çalışmayı hedefleyen yönetici adayları ve yöneticiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!