Alacak Yönetimi Sigorta Hukuku (ONLINE)
Alacak Yönetimi Sigorta Hukuku (ONLINE)

•    Sigortacılık Uygulamasında Branşlar 
•    Kredi Sigortaları ve Çeşitleri  
•    Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları  
•    Borç Ödeme Sigortası ve Tek Risk Sigortası 
•    Kredi-Borcun Ödenmemesi Sigortası ve Finansal Kayıplar 
•    Beyan ve Beyan Yükümlülüğü ve İhlali Kavramları 
•    İstisnalar / Teminat Dışında Kalan Durumlar / Ek Teminatlar 
•    Riziko ve Rizikonun Ağırlaşması Kavramı  
•    Sigortacının Tazminat Ödeme Borcuna İlişkin Genel İlkeler   

Bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketi, hasar ve dağıtım kanalları, acenteler ve brokerler ve ilgili süreçlerin yönetimi ve denetiminde çalışanlar katılabilir.
 Platformunuzu seçin ve Paylaşın!