Enneagram - Kendini ve Ekibini Tanı (ONLINE)
Enneagram - Kendini ve Ekibini Tanı (ONLINE)

Enneagram; günümüzde eğitimden sağlığa, psikolojiden aile içi ilişkilere ve özellikle iş dünyasındaki iletişim, organizasyon gelişimi, takım kur-ma ve çatışma yönetimi gibi konularda çokça faydalanılan, takımların yanı sıra bireylerin kişisel gelişimleri adına büyük katkı sağlayan modern psikoloji ve geleneksel bilgelik sistemlerini birleştiren 9 farklı kişilik deseni üzerine kurulu dinamik bir sistemdir. Davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını açığa çıkararak, kişilerin stres ve rahat anındaki durumunu da tanımlamayı amaçlar.

  • Kendimizi tanıma ve keşfetme

  • Limitlerimizin farkında olma

  • Diğer kişilikleri anlama ve empati kurma

  • İnsan ilişkilerinin dinamiğini kavrama

  • Yönetim ve iletişim becerilerimizi geliştirme

  • Motivasyonu ve performansı artırma

İlgi duyan herkes katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!