Hayat Sigortaları (ONLINE)
Hayat Sigortaları (ONLINE)

Takvim daha sonra açıklanacaktır. Kayıt talepleri toplanmaktadır.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, SEGEM'in her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

 • Stokastik yaşam modelleri
  • Gelecek yaşam süresi rastlantı değişkeni
  • Gelecekte yaşanacak tamsayı yıl sayısı
  • Yaşam fonksiyonu
  • Çoklu yaşam fonksiyonu
  • Tehlike (hazard) fonksiyonu
 • Hayat Sigortaları
  • Teminatı ölüm yılının sonunda ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Teminatı ölüm anında ödenen sigortalar
   • Hayat sigortası türleri
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
   • Özyineleme eşitlikleri
 • Hayat Annüiteleri
  • Belirli dönemlerde ödeme yapılan hayat annüiteleri
   • Hayat annüitesi türleri
   • Ödemeleri yılda bir kezden çok yapılan annüiteler
   • Ödemeleri yılda bir kezden az yapılan annüiteler
   • Değişken teminat ve/veya primli hayat annuiteleri
   • Özyineleme eşitlikleri
  • Sürekli hayat annüiteleri
 • Net primler
 • Net Prim Rezervleri
  • Hayat sigortaları için net prim rezervi
  • Hayat annüiteleri için net prim rezervi
  • Özyineleme eşitliği
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Birleşik hayat durumu
  • Son yaşayan durumu
  • En az yaşayan kişi durumu
 • Çok Başlı Annüiteler
  • En az yaşayan kişi durumu
  • Tam yaşayan kişi durumu
  • Contingent annüiteler
  • Reversionary annüiteler
 • Çoklu Azalım Modelleri
  • Anlık azalım oranları
  • x yaşındaki bireyin sistemde kalacağı tam yıl sayısı
  • Genel sigorta türleri
  • Net prim rezervi
  • Sürekli model
 • Markov Modelleri
  • Homojen Markov Süreçleri
   • Kesikli Markov zinciri
   • Sürekli Markov süreci
  • Homojen Olmayan Markov Süreçleri

1. ve 2. seviye aktüerlik sınavlarını başarıyla geçmiş ve 3. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!