Temel Sigortacılık (ONLINE)
Temel Sigortacılık (ONLINE)

Takvim daha sonra açıklanacaktır. Kayıt talepleri toplanmaktadır.

Bu eğitim programı ile birlikte; katılımcıların, sigortacılık  alanında temel bilgisini oluşturması ve bunların karar verme ve davranışa yardımcı olmak için iş ortamında nasıl kullanılabileceğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.  

•    Risk Yönetimine Giriş 
   -  Risk-kontrol teknikleri 
   -  Risk-finansman teknikleri
   -  Kişisel risk yönetimi 
•    Sigortacılık ve Riskin Temel Kavramları
•    Sigorta Sistemi Sigorta Sözleşmesi 
•    Sigortanın Genel İlkeleri  
•    Sigorta Türleri 
   -  Mal ve Sorumluluk Sigortaları 
   -  Hayat ve Sağlık Sigortaları 
•    Hasar ve Tazminat Talebi 
•    Sigortacılıkta Karşılık ve Yatırım 
•    Reasürans 
•    Sigortacılık Mevzuatı 
•    Sigorta Sektörünün Hacmi ve Yapısı 
   -  Sigorta Sektörünün Hacmi 
   -  Sigorta Sektörünün Yapısı 
•    Sigorta Şirketleri ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Aracıları ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Eksperleri ve Faaliyetleri 
•    Aktüerler ve Faaliyetleri 
•    Sigorta Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Kurumlar 
•    Diğer İlgili Kurumlar

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!