Ekonomi (ONLINE)
Ekonomi (ONLINE)

Takvim daha sonra açıklanacaktır. Kayıt talepleri toplanmaktadır.

Bu eğitim programı ile birlikte; katılımcıların,  ekonomi alanında temel bilgisini oluşturması ve bunların karar verme ve davranışa yardımcı olmak için iş ortamında nasıl kullanılabileceğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.  

Makro Ekonomi 
•    Milli Gelir Analizi 
•    Toplam Arz ve Toplam Talep ve Makro Ekonomik Politikalar  
•    İstihdam Analizi ve İşsizlik 
•    Ücretler ve Gelir Dağılımı 
•    Para ve Para Politikaları 
•    Maliye Politikası 
•    İktisadi Büyüme ve Gelişme 
•    Makro Ekonomik Faaliyetin Ölçülmesi 
•    Enflasyon ve İstikrar Tedbirleri    
Mikro Ekonomi 
•    Tüketici Davranışları ve Fayda 
•    Fayda Teorileri ve Tüketici Dengesi 
•    Üretici Davranışları ve Üretici Dengesi
•    Üretim ve Üretim Maliyeti 
•    Piyasa Dengesi: Fiyat Teorisi 
•    Firmaların Davranışı  
•    Rekabet Piyasaları 

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!