Operasyonel Mükemmellik (Operasyonel Verimlilik) (ONLINE)
Operasyonel Mükemmellik (Operasyonel Verimlilik) (ONLINE)

Katılımcıların daha az kaynak ile daha çok çıktıya ulaşabilecekleri bir bakış açısına sahip olması amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile katılımcıların çalıştıkları birimlerdeki operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve daha az kaynak ile daha çok sonuca ulaşması için gereken tüm bilgileri detaylı şekilde edinmesi amaçlanmaktadır. 

 • Operasyon Nedir?
 • Operasyon Yönetimi
 • Uzaktan Operasyon Yönetimi
 • Operasyon Stratejisi
 • Operasyonel Verimlilik
  • Etkinlik ve Verimlilik
  • İş Yükü ve Verimlilik
  • İşletme Açısından Önemi
  • Çağrı Merkezinde Operasyonel Verimlilik
 • Operasyonel Verimlilik Süreci
 • Verimliliğin Önündeki Engeller
 • Operasyonel Planlamanın Önemi
 • Operasyonel Mükemmellik için Stratejik Öneriler
  • Teknoloji Açısından Öneriler
  • Süreçler Açısından Öneriler
  • İşgücü Bakımından Öneriler
  • Yönetsel Öneriler
 • Uygulama / Oyun / Roleplay
 

Operasyon birimi yöneticileri ve çalışanları ve operasyonel işleri olan tüm birimlerin tüm kademe çalışanlar ve işletme sahipleri katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!