Sigorta Sektöründe Çevik Organizasyon, Çevik Çalışan (ONLINE)
Sigorta Sektöründe Çevik Organizasyon, Çevik Çalışan (ONLINE)

Eğitimde sigorta sektörü çalışanlarının çevik çalışma şekli ve kültürü ile ilgili farkındalığını ve bilgi seviyesini artırmak amaçlanmaktadır. Eğitim ile katılımcılar çevik çalışma prensiplerinin kendi iş süreçlerine sağlayacağı faydaları daha iyi anlayabilecektir. Ayrıca katılımcılar çevik çalışma metodolojisinin proje dışı alanlarda uygulanabilirliği ve uygulama prensipleri konusunda iç görülerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Bununla beraber eğitim kurumsal çevik dönüşümün stratejik bakış açısı ile planlanması ve uygulanması, kritik başarı faktörleri konusunda karar alıcı ve strateji geliştiricilerin perspektiflerinin gelişmesine katkıda bulunma, çalışanların çevik iş yapış biçiminin gerektirdiği yetkinliklerle ilgili bilgi sahibi olmasını ve gelişim yollarını planlamalarına destek olma amaçlarını taşımaktadır.

  • Çeviklik nedir? Neden artmakta olan bir ihtiyaçtır?
  • Kurumsal Çevik Dönüşüm nedir? Bileşenleri nelerdir?
  • Kurumsal Çevik Dönüşüm uygulamaları
  • Sigorta sektöründe çeviklik
  • Organizasyonel dönüşüm stratejisi ve yol haritasının oluşturulmasında öne çıkan faktörler
  • Çevik organizasyon: Ritüeller, hedefler, çevik dışı birimlerle ilişkiler, insan kaynakları uygulamalarının uyarlanması, başarı faktörleri, gereken yetkinliklerin geliştirilmesi, yönetim, kültürel dönüşüm, hedefler ve performans
  • Çevik koçlarının rolü, çalışan yetkinlikleri

Sigorta şirketi çalışanları ve yöneticileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!