Havacılık Sigortaları (ONLINE)
Havacılık Sigortaları (ONLINE)

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların sigorta, satın alma, hukuk bölümleri ile havacılık sigortalarında faaliyet gösteren sigorta şirketi, sigorta brokerlerine yönelik havacılıktaki zorunlu sigortalar ile hava araçlarının gövde sigortaları, gövde harp sigortaları ile bu hava araçlarının alımı ve işletilmesi aşamasında yapılan sözleşmelerin içindeki sigorta maddeleri hakkında verilecek bir eğitim faaliyetidir. Bu doğrultuda katılımcıların iş süreçlerinde katma değer sağlaması hedeflenmektedir.

 • Klozların kullanımı ve uygulamaları
 • AVN 1 C
  • Uçağa Gelen Zararlar
  • 3. Şahıs Sorumluluğu
  • Yolcu Mali Mesuliyet
  • Tüm Bölümlere Dair İstisnalar ve Gereklilikler
 • Primlere Ait Klozlar
 • Tazminatlara Ait Klozlar
 • Özellikli Klozlar
  • AVN 67C
  • AVN 48B
  • AVN52 E
 • Diğer İlgili Klozlar

Havacılık Sigortaları alanında temel bilgi seviyesine sahip profesyoneller katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!