Nakliyat Emtia Sigortaları Hasar ve Tazminat Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ve Rücu Uygulamaları (ONLINE)
Nakliyat Emtia Sigortaları Hasar ve Tazminat Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ve Rücu Uygulamaları (ONLINE)

Emtia nakliyat sigortalarının uygulanmasından, teminatlara ilişkin mahkeme kararlarından, kaynaklanan sorunlardaki hukuki uygulamaları ve çözüm yollarının katılımcılar tarafından öğrenilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.

  • Konşimento ve Taşıma belgeleri uygulamaları malın alıcısına teslimi, temiz ve kirli konşimento ayrımı
  • Yükleme ve Boşaltma esnasında meydana gelen hasar ve kayıplardan Taşıyan sorumlu mudur?
  • Yükün muayenesi nasıl yapılır?
  • Hasar ihbarı, ihbarın yapılma usulü, hasar ihbarının yapılmamasının veya geç yapılmasının, sigortacıya ve rücu  davalarına etkileri
  • Taşıyanın kusur sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma halleri ve bu durumun sigortacıya ve rücu davalarına etkileri
  • Rücu davalarında ihbarın önemi ve zamanaşımının başlangıcı
  • Rücu ve Halefiyet Kavramı
  • Hasar Uygulamalarından Örnekler
  • Nakliyat Emtia Sigortalarında Rücu için İstenen Taşıma ile ilgili  Belgeler

Sigorta şirketleri ve taşıma şirketlerinin hukuk  ve rücu servis çalışanları, avukatlar,  sigorta şirketlerinde emtia nakliyat sigortaları, sorumluluk sigortaları sorumluları, nakliyat emtia sigortası ve taşıyıcı sorumluluk sigortası pazarlama sorumluları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!