Yönetimde Koçluk Yaklaşımı (YÜZ YÜZE)
Yönetimde Koçluk Yaklaşımı (YÜZ YÜZE)

Sigorta Şirketlerinin yönetici adaylarına ve yöneticilerine yönelik bu eğitim yöneticilerin hem personeline hem de müşterilerine daha farklı yönden bakmasını sağlayacaktır. Kurumsal koçlukta bireylere odaklanılır. Bunun neticesinde şirket olumlu olarak etkilenecek ve gelişecek ve verimi artacaktır.

1- Kurumsal koçlukta aşağıdaki konulara bakılır;

2- Kurum içinde iletişimi yaygınlaştırmak

3- Olumsuz iletişimden doğan zaman kaybını önlemek

4- Ortak dil ve değer birliği kazandırmak

5- Takım oluşturmak,sinerji yaratmak ve geliştirmek

6- Değişime ve gelişime hareket kazandırmak

7- Olumsuz duygulara yol açan davranışları tanımak

8- Olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak

9- İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak

10- Çalışanın kendisini tanımasını sağlamak,

11- Farkındalığı arttırmak.

 

Sigorta şirketlerinin satış ve satış sonrası çalışan tüm yönetici adayları ve yöneticileri katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!