Tamamlayıcı ve Alternatif Sağlık Sigortalarında Ürün Geliştirme (ONLINE)
Tamamlayıcı ve Alternatif Sağlık Sigortalarında Ürün Geliştirme (ONLINE)

Kapsamlı sağlık ürünlerinde yavaşlayan büyüme ve azalan karlılık sorunları nedeniyle ve Emeklilik ve Hayat şirketlerinin de alana girmesi ile gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda teknik ve pazarlama uzman ve yöneticilerine; şirketlerin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecekleri uygun alternatiflere ışık tutulması amaçlanmaktadır.

  • Sağlık sistemlerinde uygulama modelleri

  • Sağlık sisteminde kamu-özel paylaşımı  ve ülke örneklerinin analizi

  • Tabana yayılabilmek için sağlık ürün spektrumunda alternatif ve düşük frekanslı ürün seçenekleri

  • Tamamlayıcı ve alternatif sağlık sigortaları için potansiyel ihtiyaçlar, gelişme alanları, fırsatlar ve zorluklar ile çözüm önerileri

Sağlık Sigortası alanında belli bir birikimi olan ve ürün geliştirme / pazarlama / sağlık teknik alanlarında çalışan veya kendini bu yönde geliştirmek isteyen kişiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!