Medical Underwriting ve Risk Değerlendirme (Hayat ve Sağlık)
Medical Underwriting ve Risk Değerlendirme (Hayat ve Sağlık)

Program kapsamında, normalden farklılaşan tıbbi risk unsurlarının tanımı, değerlendirilmesi ve yönetimi süreci aktarılacaktır. Risk değerlendirme yöntem, araç ve sonuçları, uygulamalı örnekler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

  • Normal tıbbi risk profili
  • Temel sağlık ve sağlık sigorta terminoloji
  • Sağlık sigortacılığında riskin tanımı ve farklılıkları
  • Tıbbi ve Teknik Risk Değerleme kavram ve uygulamaları
  • Sağlık / Hayat sigortası başvuru formlarının tasarımı ve asgari içerik
 

Sağlık ve Hayat sigortası alanında çalışan ve şirkete gelen başvuruların değerlendirilmesi sürecinde görev alan, temel hastalık bilgisine sahip kişilerin katılımına uygundur.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!