Sağlık Sigortaları Terminolojisi ve Ürün Yönetimi
Sağlık Sigortaları Terminolojisi ve Ürün Yönetimi

Ülkemizde özel Sağlık Sigortası kavramları, ilkeleri, risk kabulü, poliçe tip, yapı ve içerikleri, hasar değerlendirmeleri ve anlaşmalı kurumlar yönetimi gibi temel konuların tanıtılması; uygulama örnekleri ile tartışılarak bilginin yerleştirilmesi

 
 • Genel Şart ve Yorumlanması
  • Yatarak Tedavi – Ayakta Tedavi-Küçük Müdahale-Modern Teşhis, check up ve Doğum Teminatı,
  • Ek  Teminat,
  • Bekleme Süresi,
  • Özel İstisna & Genel İstisna
  • Kapsam Dışı Durumlar,
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (Kısaca)
 • Poliçe Bilgisi
  • Poliçe başlangıç tarihi,
  • Poliçe İlk kayıt tarihi,
  • Bireysel Poliçe,
  • Grup /Kurumsal Poliçe,
  • Birey öder Grup poliçe,
  • Geçiş poliçe,
  • Yenileme,
  • Zeyl,
  • Partaj,
  • Plan/ürün değişikliği
 • Anlaşmalı Kurum,
 • Acil Durum,
 • Başvuru Beyan Formu, Beyan yükümlülüğü,
 • Konjenital Hastalık,
 • Katılım Payı,
 • Yenileme Güvencesi,
 • Provizyon,
  • Sözlü provizyon,
  • Yazılı provizyon,
  • Otomatik provizyon sistemi/kanalları
 • Risk Değerlendirme/UW,
 • Prim Olgusu
  • Tarife primi,
  • Tazminat Primi ve oranı,
  • Poliçe primi
  • Ek Prim/Sürprim,
  • Hasarlılık & Hasarsızlık indirim/Sürprim,
 • Hasar Bilgisi
  • Muafiyet,
  • Tazminat,
  • Rücu
 • Network,
  • Standart Network
  • Eko Network
 • Bağlı Kuruluşlar
  • A Grubu/B Grubu Hastane
  • Anlaşmalı Sağlık Kurumu
  • Anlaşmasız Sağlık Kurumu

Sağlık Sigortası satış, üretim ve tazminat değerlendirme aşamasında görev yapacak, özellikle sağlık sigortaları ile yeni tanışacak çalışanlar 

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!