Sigorta Şirketlerinin Mali Bünyelerinin (Kapasite) Analizi
Sigorta Şirketlerinin Mali Bünyelerinin (Kapasite) Analizi

Sigorta şirketlerinin mali bünyelerine ilişkin Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile bunların nasıl yorumlanıp, analiz edileceği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 
 • Sigorta Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler
 • Sigorta Şirketlerinin Hazırlamakla Yükümlü Oldukları Mali Tablolar
 • Mali Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
  • Eğilim Yüzdeleri Analizi
  • Dikey Yüzde Analizleri
  • Oran Analizleri
 • Sigortacılık Erken Uyarı Sistemi
 • Mali Bünye Analizi Sonucu Hazine Müsteşarlığınca Tesis Edilen İşlemler

Sigorta şirketlerinin muhasebe, finans ve mali işler departmanı çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!