Etkin MS Excel (Temel + Orta Seviye)
Etkin MS Excel (Temel + Orta Seviye)

Eğitim programı ile birlikte, Mevcut excel kullanıcıları için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olarak katılımcıların yetkinlik kazanmaları amaçlanmıştır.

 • MS Excel Ne işe Yarar ? Neden Kullanmalıyız ?
 • Sihirbaz ve Şablonların Kullanımı
 • Dosya (Kitap) İşlemleri
 • Biçimlendirme
 • Sayfa Ayarlama ve Yazdırma
 • Grafikler ile Çalışmak
 • Çizim Yapma ve çizim Araçları
 • Çalışma Sayfasını Web Ortamına Aktarma
 • Formüller ile Çalışmak
 • Fonksiyonlar (İşlevler)
 • Matematik ve Trigonometri İşlevlerini Kullanmak
 • İstatistiksel İşlevleri Kullanmak
 • Finansal Fonksiyonlara Örnekler
 • Veri Kullanımı
 • Özet Tablo ve özet Grafik Sihirbazını Başlatma
 • Katılımcı Firmaların Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin MS Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Temel Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!