R ile Aktüeryal Risk Modelleme ve Data Analizi (İngilizce)
R ile Aktüeryal Risk Modelleme ve Data Analizi (İngilizce)

Bu eğitim ile aktüeryal risk modelleme ve data analizi için modern istatistiksel tekniklerin kullanımının araştırılması sağlanmaktadır. Tüm sigorta branşları ve finansal güvenlik programlarında öngörü tahmin modellerinin kullanımı son yıllarda gittikçe artmaktadır. Bu tahmin modellerinin kullanıldığı bazı alanlar (1) finansal olarak iyi olan tüketici ürünlerinin teslim edilmesi; (2) tüketici ihtiyaçlarını karşılama konusunda iyi ilişkiler geliştirilmesi; ve (3) sigorta ve emeklilik programlarından vaat edilen kar için yeterli kaynak sağlanmasıdır . Eğitim, teoriye değinilerek gerçekleştirilecektir. Vaka çalışmaları ve R ile modellerinin nasıl analiz edileceğine de değinilecektir.

  • Regresyon ve genelleştirilmiş doğrusal modellerin (GLM) arka planı
  • Cezalandırılmış regresyon ve olasılık
  • Regresyon ve karar şemalarının sınıflandırılması
  • Veri kümelemesi
  • Temel Bileşenler Analizi (PCA)

İngilizceyi profesyonel düzeyde kullanabilen aktüerler ve aktüer adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!