Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş (Hayat Dışı)
Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş (Hayat Dışı)

Eğitim programı; sigorta sektöründe yeni işe başlayanlar ve kurumsal firmaların sigortayla ilgili departmanlarında çalışanlar için dizayn edilmiştir. Bu programda; sigorta sektörüyle yeni tanışanların sigorta piyasasını tüm aktörleri ile kavramları, teknik ve hukuki konularda yeterli bir ön bilgiye sahip olmaları, sigortacılığı bir bütün olarak görmeleri sağlanacaktır.


  1. Sigortanın Temel Kavramları
    • Risk,  Riziko ve Tehlike
    • Riskin Unsurları
    • Risklerin Sınıflandırılması
  2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
    • Risk Yönetimi
      • Fiziksel Önlemler
      • Finansal Yöntemler
      • Zararın Transferi ; Sigorta
  3. Sigortalanabilirlik Kavramı
    • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
    • Sigorta Sistemi
    • Sigortanın İşlevleri
  4. Sigortacılığın Temel Kuralları
    • Büyük Sayılar Kuralı
    • Seçme Kuralı
    • Riskin Bölünmesi Kuralı
    • Oran Kuralı
  5. Sigortanın Temel Prensipleri
    • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
    • Azami İyi Niyet Prensibi
    • Tazminat Prensibi
    • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
    • Hasara Katılım Prensibi
    • Yakın Sebep Prensibi
  6. Sigorta Sözleşmesi
    • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
    • Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
    • Sigorta Genel Şartları
    • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
    • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
    • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
  7. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Haricindeki Aktörler
  8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
  9. Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile İlgili Kurumlar
    • Hazine ve Maliye Bakanlığı
    • Türkiye Sigorta Birliği
    • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
    • Sigorta Tahkim Komisyonu
    • Güvence Hesabı
    • DASK
    • TARSİM
    • SEGEM
    • TOBB
    • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
  1. Yangın ve Mühendislik Sigortaları
    • Yangın-Mühendislik Sigortalarının  Amacı, Uygulama Alanları ve Kapsamları
    • Yangın-Mühendislik Sigortaları  Poliçe Örnekleri  ve Ana Prensipleri
    • Yangın-Mühendislik Sigortaları Kapsamında Gerçekleşen Hasar Örnekleri
  2. Kaza ve Sorumluluk Sigortaları
    • Kaza Sigortası Çeşitleri
    • Oto Kaza Sigortaları
    • Kasko Sigortası ve Teminat Kapsamı
    • Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
    • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
    • Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
    • Oto dışı Kaza Sigortaları                            
    • Ferdi Kaza Sigortası
    • Sorumluluk Sigortaları
    • Oto Sigortaları Hasar Bilgisi
    • Yeşil Kart
  3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereği Yaptırılması Zorunlu Sigortalar
    • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
    • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
    • Kıyı Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası
    • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Zorunlu Deprem Sigortası
    • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
    • .Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
    • Zorunlu Paket Tur Sigortası
  4. Nakliyat Sigortaları
    • Emtea Sigortaları
    • Tekne Sigortaları
    • Kıymet Nakliyat Sigortaları
    • Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
    • P.and I. Koruma ve Tazmin Kulüplerİ                      
  5. Sağlık Sigortaları
    • Sağlık Sigortaları Tanımı
    • Sağlık Sigortalarının Özellikleri
    • Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri
    • Türkiye’deki Özel Sağlık Sigortacılığının Gelişimi ve Bugünü
    • Türkiye’deki Özel Sigorta Poliçeleri
    • Genel Şartlar
    • Teminatlar
    • Risk Değerlendirmesi
    • Tazminat Değerlendirme ve UygulamalarI                         
  6. Tarım Sigortaları
    • Geleneksel Tarım Sigortaları
    • Devlet Destekli Tarım Sigortaları
  • Genel Hukuk
  • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
  • Sigortacılık Kanunu
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
  • Sigortacılık Genel Şartları
  • Tarafların Yükümlülükleri
  • Örnek Olaylar

Sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigortalıların sigorta departmanı çalışanları hedefleniyor.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!