Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Hayat Dışı Sigorta/ Reasürans ve Yazışma) (ONLINE)
Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Hayat Dışı Sigorta/ Reasürans ve Yazışma) (ONLINE)

İlk olarak, Hayat Dışı sigorta branşları ve reasürans olmak üzere; sigorta hukuku, muhasebe, finans, taşımacılık ve denizcilikle ilgili önemli İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları ve anlamları çeşitli örneklerle açıklanarak, en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların gerek İngilizce hayat dışı sigortacılık ve reasürans terminolojisi, gerekse genel sigortacılık bilgi seviyelerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir. İkinci olarak ise, günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.


*Program bir paket halinde alınabildiği gibi aşağıda içerikleri belirtilen "İngilizce Sigorta ve Reasürans Terimleri" ve "İngilizce Yazışma" dersleri modüler olarak da alınabilmektedir.

İngilizce Sigorta ve Reasürans Terimleri (Hayat Dışı) (20 saat)

 • Hayat Dışı sigorta branşları ile ilgili önemli İngilizce terimler, eş ve benzer anlamlı terimler ve bu terimlerin çeşitli örneklerle açıklamaları
 • Hayat Dışı sigorta branşlarında kullanılan bazı önemli İngilizce klozların çeşitli örneklerle Türkçe açıklanması
 • Reasüransla ilgili  önemli İngilizce terimler, eş ve benzer anlamlı terimler, muhtelif reasürans yöntemleri ile bu terim ve yöntemlerin çeşitli örneklerle açıklanması 
 • Sigorta Hukuku, Hasar, Muhasebe, Finans ve Taşımacılıkla ilgili önemli İngilizce terimlerin çeşitli örneklerle açıklamaları
 
 
 •  İş Yazışmalarının Temel Prensipleri (The Essentials of Business Correspondence)
 • Bir İş Mektubunun Temel Unsurları
 • İş Yazışmalarında Kullanılan Temel Kalıp ve İfade Şekilleri 
 • İş Yazışmalarında Kullanılan Temel Bağlantı Kelimeleri ve Deyimleri 
 • İngilizce Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Kullanılan Kelime ve Terimler 
 • Yazışmalarda Yapılan Temel Hatalar
 • Daha Etkin İş Yazışması Yapılmasına Yönelik Öneriler 
 • Çeşitli Konularla İlgili Muhtelif İş Mektubu Örnekleri 
 • İngilizce Muhtelif Reasürans Slibi Örnekleri                                  
 • İngilizce Muhtelif Reasürans Klozu Örnekleri                       
 • E-Mail Yazışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar       
 • E-Mail Yazışması Örnekleri
 • Diğer Yazışma Örnekleri 
 • Kısaltmalar
 

En az orta düzeyde İngilizce bilen;

 • Sigorta Şirketlerinin Teknik Birimler, Reasürans, Hasar, Hukuk ve  Mali Birim yöneticileri ve çalışanları
 • Diğer birimlerde çalışmakla birlikte, hayat dışı sigorta ve reasürans terimlerine ilişkin İngilizce terminolojiyi öğrenmek ve hayat dışı sigortacılıkla ilgili genel bilgi düzeylerini geliştirmek isteyen sigorta şirketleri çalışanları
 • Sigorta ve reasürans brokerliği şirketleri çalışanları
 • Sigorta acenteliği çalışanları
 • Konuya ilgi duyan diğer sektör çalışanları
 

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!